PERİODONTOLOJİ

PERİODONTOLOJİ NEDİR?

Periodontoloji dişleri çevreleyen yumuşak ( dişeti) ve sert dokuların (kemik) yapısını, bu dokularda meydana gelen hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisini inceler.

Dişler, içinde bulundukları alveoler çıkıntı olarak adlandırılan kemiğe direkt olarak bağlanmazlar. Dişlerle kemik arasında, liflerden oluşan, periodontal ligament olarak adlandırdığımız doku bulunur. Periodontol ligament, dişler üzerine gelen kuvvetin çene kemiğine yumuşatılarak iletilmesini sağlar. Bu yapıların üzeri dişeti ile kaplıdır. İşte dişin etrafındaki bu dokular periodontal dokular, olarak adlandırılır ve periodontolojinin kapsamını oluşturur.

Periodontoloji - İzmir

 

Sağlıklı diş eti nasıl olmalıdır?

Sağlıklı dişetleri soluk pembe renktedir, mattır ve sıkı kıvamlıdır. Dişeti,boyun bölgesinde dişi bir yaka gibi sarar, diş ile birleştiği yerde bıçak sırtı şeklinde sonlanır. Sağlıklı dişetleri dişi boyun bölgesinde dişi bir yaka gibi sarar. Diş ile dişeti arasında yaklaşık 1-1.5 mm lik bir aralık bulunur. Bu aralık dişeti oluğu olarak adlandırılır.Periodontal hastalıklar işte bu dişeti oluğundan kaynağını alır.Sağlıklı dişetleri fırçalama sırasında kanamaz.

 

Diş eti hastalığı nasıl belirti verir?

Dişetlerinde fırçalarken veya kendiliğinden kanama mevcuttur.

Dişetleri kırmızı ve şiştir.

Dişetlerinin konturları bozulmuştur ve yüzeyi parlaktır.

Ağızda kötü koku ve tat mevcuttur.

Hastalık ilerledikçe dişeti çekilmeleri meydana gelir. Dişeti çekilmesi sonucu,dişlerin hassas olan kök yüzeyi açığa çıktığı için, sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet meydana gelebilir.

Hastalık tedavi edilmedikçe gelişimini devam ettirir. Dişler sallanmaya ve giderek birbirinden uzaklaşmaya başlar, dişler arasındaki aralıklar giderek artar.

5a.

Diş eti hastalıklarının tedavisi

Dişeti hastalıklarının erken döneminde tedavi, dişler üzerindeki diştaşı ve bakteri plağının temizlenmesini ve kökyüzeyinin düzleştirilmesini kapsar. Diştaşları ve plak ortadan kaldırıldığında,dişeti hastalığına sebep olan bakteriler de ortamdan uzaklaştırılmış olur. Bu tedavi, genellikle iltihabın ortadan kalkması ve dişetinin dişe tekrar yapışması için yeterli olmaktadır. Ayrıca, hastanın iltihaba neden olan bakteri plağının kontrolü konusunda hekim tarafından bilgilendirilmesi gerekir.

Periodontal tedavi sonrasında hastaların düzenli olarak kontrol edilmesi,oluşan diştaşları ve plağın ortadan kaldırılması gerekir. Ancak periodontal tedavide esas görev hastaya düşmektedir. Tedavi sonucunda elde edilen sağlığın idamesi için, kişinin ağız bakım işlemlerini etkin bir şekilde sürdürmesi gerekmektedir.

5a

Dişeti hastalıklarından korunmak mümkün müdür?

Dişeti hastalıklarının önlenmesinde en önemli görev, kişinin kendisine düşmektedir. Hastalığın ana etkeni bakteri plağı olduğuna göre, bakteri plağının oluşumunu engellemek esastır. Bunun için, dişlerin ve dişetlerinin düzenli olarak fırçalanması gerekir. Düzenli ağız bakımının yanısıra, düzenli dişhekimi kontrolü de önem taşır. Fırçalama ile plak oluşumunu tamamen önlemek mümkün olmayabilir. Bu durumda oluşan plak ve diştaşları, dişhekimi tarafından temizlenir. Dişhekimi kontrolleri sayesinde, oluşabilecek sorunlar erken safhada teşhis edilmiş olur.